Groen dak: ken de voordelen

Het groendak, ook wel hangende tuin genoemd, is een bouwsysteem dat bestaat uit een begroeide bedekking van gras of planten. Het kan worden geïnstalleerd op platen of over conventionele daken, waardoor de hoeveelheid groene gebieden in de constructie toeneemt.

Het groendak is dus een duurzame praktijk die de laatste tijd sterk aan belang heeft gewonnen op de markt, vooral door de groei van duurzame bouwtrends. Dit duurzame alternatief levert een aanzienlijke bijdrage aan de samenleving, de steden en de gebouwen, en de belangrijkste voordelen ervan zijn:

Gezondheid, vrije tijd en esthetiek

Temidden van de constructies van de stad wordt de menselijke coexistentie met de natuur steeds schaarser. Er zijn echter kleine duurzame praktijken die kunnen worden toegepast, zoals het geval is met het groendak. Op die manier wordt de natuur in direct contact gebracht met de stedelijke mens.

Dit komt de gezondheid rechtstreeks ten goede, want het zorgt voor contact met de zon en de frisse lucht. Op die manier, en in tegenstelling tot gesloten of vervuilde omgevingen, wordt de lucht schoner en werkt hij mee aan de zuurstofvoorziening van de omgeving.

Bovendien heeft het groendak een therapeutische waarde voor de geestelijke gezondheid. Omdat het een perfect esthetisch kader vormt voor een moment van ademhaling en ontspanning te midden van de taken.

Groen dak levert besparingen op

Het groen dak heeft ook de capaciteit om een ruimte die vroeger verspild werd, opnieuw te gebruiken. Op die manier wordt de nuttige oppervlakte van het pand vergroot en wordt ook energie bespaard.

Het vermindert bijvoorbeeld de behoefte aan overmatig gebruik van airconditioning door de externe warmte-eilanden te verminderen. In het tijdperk van klimaatverandering wint een systeem dat wenselijke milieuomstandigheden, duurzaamheid en schoonheid biedt door lagere kosten en een lager energieverbruik, veel aan zichtbaarheid.

Groendak verlengt de levensduur van de constructie

De levensduur van de materialen die in de civiele bouw worden gebruikt, wordt door verschillende factoren in het gedrang gebracht. Het dak is een deel dat voortdurend aan de omgeving wordt blootgesteld.

 Zo wordt door de aanleg van een groendak de schade ten gevolge van blootstelling aan ultraviolette stralen, temperatuurschommelingen en de effecten van wind beperkt. Op die manier kunnen de levensduur van de constructie en de weerstand van de materialen worden verbeterd.

Milieuvriendelijke oplossingen

Het groendak is gebruikt als oplossing voor verschillende milieuproblemen in stedelijke centra.

Zo draagt het bij tot de vermindering van de vervuiling, de verbetering van de luchtkwaliteit, de vermindering van de geluidshinder en de verlaging van de luchttemperatuur als gevolg van beschaduwing en evapotranspiratie. Het draagt ook bij tot het streven naar meer groene ruimten in de steden.

De toepassing van het groendak is een groeiende trend omdat het vervuiling, koolzuurgas en verontreinigende stoffen filtert en een efficiënte oplossing is voor grote stedelijke centra.