Bezwaar WOZ waarde, wanneer indienen? 

Voor woningeigenaars geldt dat ze het in de praktijk zeer belangrijk vinden om stil te blijven staan bij de zogenaamde WOZ waarde waar hun woning over komt te beschikken. Voor deze waarde geldt dan ook in de praktijk dat ze bepalend is voor heel wat verschillende belastingen heffingen die worden aangerekend. Wanneer je de bepaalde WOZ waarde hebt ontvangen van je gemeente is het altijd van belang om deze even grondig na te kijken. Het gebeurt namelijk soms dat het indienen van een bezwaar WOZ waarde interessant kan zijn. Wil jij hier nu graag meer over te weten komen? Dan kan de informatie die je aantreft hieronder op deze pagina je daar alles over vertellen.

Hoe bepalen gemeenten de WOZ waarde?

Voordat je na gaat denken over het aantekenen van een bezwaar WOZ waarde is het van belang om te weten op welke manier een gemeente deze waarde in de praktijk zal bepalen. Dat gebeurt aan de hand van verschillende parameters waar rekening mee wordt gehouden. Denk hierbij aan:

  • De omvang van de woning;
  • Over welke ligging het pand beschikt;
  • Het bouwjaar van de woning in kwestie;
  • Het type woning waarvan sprake is;
  • De grondoppervlakte die het perceel heeft;

Alle bovenstaande factoren zijn (mee) bepalend voor de berekening van de zogenaamde WOZ-waarde. Je dient er rekening mee te houden dat die waarde ook jaarlijks kan fluctueren. Dat is het gevolg van het feit dat er eveneens aandacht wordt besteed aan de actuele verkoopprijzen van gelijkaardige panden als die van jou. Het is dus zeker niet zo dat deze waarde jaarlijks gelijk is. Dit betekent dat een bezwaar WOZ waarde aantekenen jaarlijks het overwegen waard kan zijn.

Waarom een bezwaar WOZ waarde overwegen?

Een bezwaar WOZ waarde aantekenen is voor jou als woningeigenaar altijd het overwegen waard. Dit niet omwille van één, maar wel omwille van verschillende redenen. Het is van belang om te weten dat deze waarde als basis wordt aangehouden voor het bepalen van verschillende heffingen en belastingen. Wat dit betreft kan je denken aan de hieronder terug te vinden zaken:

  • De onroerendezaakbelasting;
  • De inkomstenbelasting;
  • Watersysteemheffing;

Wil je dus met andere worden alle relevante kosten met betrekking tot je woning kunnen voorkomen? Dan kan bezwaar WOZ waarde aantekenen een interessante keuze zijn. Je dient er wel rekening mee te houden dat dit bezwaar ingediend te worden binnen de zes weken volgend op de zogenaamde WOZ-beschikking. Het is zeer belangrijk om hier rekening mee te houden. Is deze termijn verlopen? Dan is bezwaar aantekenen voor dat jaar immers niet langer mogelijk.

Een hoge WOZ waarde is niet altijd slecht

Hou er tot slot rekening mee dat een hoge WOZ waarde niet persé een probleem hoeft te zijn, integendeel. Heel wat woningeigenaars stellen dat een bezwaar WOZ waarde altijd moet worden aangetekend wanneer de WOZ waarde die werd bepaald te hoog uitvalt. Op zich is dat ook logisch, maar toch hoeft een hoge WOZ waarde niet per definitie een groot probleem te zijn. Dit niet in het minst wanneer je van plan bent om binnenkort je woning te koop aan te bieden. In dat geval zou een hoge WOZ waarde dan ook zomaar eens interessant kunnen zijn.